Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Platba poplatků v roce 2023

Obecní úřad Drysice oznamuje občanům, že poplatky za svoz KO, stočné a ze psů se budou vybírat od 1.3.2023 do 31.3.2023, vždy jen v úřední dny t.j. pondělí a středa od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 h.

Výše poplatků : svoz KO - 600 Kč/osobu , stočné - 100 Kč/osobu , popl. ze psů - 100,- Kč za jednoho psa , 150,- Kč za každého dalšího psa.

Popelnice se budou vyvážet na staré známky do konce měsíce března 2023.

Od platby poplatků jsou osvobozeni občané od 80-ti let výše a děti narozené v roce 2023.

Způsob úhrady poplatků

  • hotově na pokladně Obecního úřadu Drysice, ve dnech pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00
  • převodem na účet Obce Drysice, vedený u Fio banky  č.2902530106/2010
  • Variabilní symbol : číslo popisné
  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce

Poplatek za sběr komunálního odpadu

rok

roční poplatek pro osoby s trvalým pobytem

roční poplatek za dům bez osob přihlášených k trvalému pobytu, využívaný k rekreaci

2023

600 Kč / osoba

600 Kč / dům

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Drysice.

Platí se ze psů starších 3 měsíců.

Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelům pes dovršil stáří 3 měsíců.

rok

roční poplatek – 1. pes

roční poplatek – 2. a každý další pes

2023

100 Kč/pes

150 Kč/pes

Poplatek za stočné

Paušální poplatek za osobu a rok .

Rok

Poplatek za stočné

2023

100 Kč/osoba