Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Platba poplatků v roce 2019

Obecní úřad Drysice oznamuje občanům, že poplatky za svoz KO, stočné a ze psů se budou vybírat od středy 20.2.2019 , vždy jen v úřední dny t.j. pondělí a středa od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 h.

Výše poplatků : svoz KO - 450 Kč/osobu , stočné - 60 Kč/osobu , popl. ze psů - 50,- Kč za jednoho psa , 60,- Kč za každého dalšího psa.

Popelnice se budou vyvážet na staré známky do konce měsíce března 2019.

Od platby poplatků jsou osvobozeni občané od 80-ti let výše a děti narozené v roce 2019.

Způsob úhrady poplatků

  • hotově na pokladně Obecního úřadu Drysice, ve dnech pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00
  • převodem na účet Obce Drysice, vedený u Komerční banky , č. ú. 1400716002/5500

Poplatek za sběr komunálního odpadu

Termín platby: 20.2. – 30.6.

Variabilní symbol: 1340 + č. p.

(pokud platba není za všechny osoby s trvalým pobytem v č. p., je nutno ze strany plátce provést specifikaci dle jednotlivých poplatníků)

rok

roční poplatek pro osoby s trvalým pobytem

roční poplatek za dům bez osob přihlášených k trvalému pobytu, využívaný k rekreaci

2019

450 Kč / osoba

450 Kč / dům

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Drysice.

Platí se ze psů starších 3 měsíců.

Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelům pes dovršil stáří 3 měsíců.

Termín platby: 20.2. – 30.6.

Variabilní symbol: 1341 + č. p.

rok

roční poplatek – 1. pes

roční poplatek – 2. a každý další pes

2019

50 Kč/pes

60 Kč/pes

Poplatek za stočné

Paušální poplatek za osobu a rok .

Termín platby: 20.2. – 30.6.

Variabilní symbol: 2310 + č. p.

Rok

Poplatek za stočné

2019

60 Kč/osoba