Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Platba poplatků v roce 2024 

Veškeré poplatky, tzn. za svoz SKO, stočné i poplatky ze psů se budou vybírat až na začátku roku 2025 zpětně za rok 2024. 

Děje se tak z důvodu platby za SKO na základě vyprodukovaného skutečného množství odpadu v roce  2024 .Toto množství bude začátkem roku 2025 vyfakturováno majitelům nemovitostí v k.ú.Drysice za jednotlivé domácnosti . Na jednoho obyvatele by nemělo být za rok 2024 víc jak 170 kg SKO.

Cena za 1 kg SKO je  5,- Kč .

Paušální poplatek za trvale žijící osobu ve výši 600 Kč byl zrušen .

Poplatek za psa a stočné zůstává stejný jako v minulých letech -  stočné : 100 Kč/ osoba

                                                                                                         popl.za psa : 100 Kč /za jednoho psa

                                                                                                                               150 Kč / za každého dalšího psa

 

Způsob úhrady poplatků

  • hotově na pokladně Obecního úřadu Drysice, ve dnech pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00
  • převodem na účet Obce Drysice, vedený u Fio banky  č.2902530106/2010
  • Variabilní symbol : číslo popisné
  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce